Dalgas Have


Lidt om Dalgas Have


Dalgas Have er en stor og fin bymæssig bebyggelse bestående af 484 lejligheder med dertil hørende fællesfaciliteter. I bebyggelsen findes der envidere en vuggestue, en børnehave og en afdeling af CBS. Det er arkitekten Henning Larsen, der har tegnet Dalgas Have og byggeriet blev opført 1989-1991.

Bebyggelsen er bygget op over to akser, der skærer hinanden i et lille torv ved CBSs hovedindgang. Den centrale del af bebyggelsen er formet som to halvcirkulære bygninger, “buehusene”, forbundet af en mellembygning ud for torvet. Disse store hvide huse og CBS udgør én helhed, som formmæssigt forholder sig til karrébebyggelsen mod Finsensvej. I kvarterets yderkant ligger dels et U-formet hus med svalegange, dels 16 femetagers gul / røde mønstermurede punkthuse.

Parkeringspladserne er placeret i bebyggelsens periferi og hele området er således bilfrit.

CBS blev opført i årene 1985 – 1989